Stroboskop ręczny LED

NetterVibration  Polska

Korzystając z stroboskopu NetterVibration można obsługiwać wszystkie opcje ustawień za pomocą kciuka jedną ręką. Dokładne wartości częstotliwości są wyświetlane na wielowierszowym wyświetlaczu z odpowiednimi jednostkami.

Obroty lub częstotliwości mogą być mierzone bez kontaktu i generować obrazy nieruchome w celu kontroli jakości lub obserwacji szybkich zdarzeń. Ponadto możliwa jest wizualizacja drgań elementów przy różnych prędkościach.

Ręczny Stroboskop LED jest niezbędny w Twoim warsztacie. Bardziej szczegółowe informacje są dostępne na życzenie.

Informacje

  • Łatwy pomiar lub sprawdzanie obracających się i wibrujących obiektów
  • Zakres częstotliwości: 30 do 300 000 błysków na minutę (FPM)
  • Dokładność: 0,02% (± 1 Digit)
  • Wysoka intensywność światła (1500 luksów przy 6000 FPM
  • Do ustawiania, monitorowania i diagnostyki działających systemów
  • Testowanie i kontrola rezonansu i zachowania wibracji
  • Sprawdzanie synchronicznej pracy dwóch wibratorów
  • Testowe konstrukcji na wibracje
  • Pomiar prędkości lub częstotliwości wibratorów

Ähnliche Produkte

NetterVibration Polska Sp. z o.o.
AL. W. Korfantego 195/17
40-153 Katowice
Polen
Telefon:+48 32 205 09 47
Telefax:+48 32 205 15 72
E-Mail:info(at)NetterVibration.pl
www:NV-Polska.pl

Geschäftsführer:Achim Werkmann
Geschäftsführer:Thomas Reis
NIP:205-00-00-888
REGON:240545587
KRS:272136
Formular Kontakt


Diese Informationen beziehen sich auf Ihre Browsereinstellungen:
- Alle Cookies zulassen,
- Cookies von Drittanbietern im Inkognito-Modus blockieren,
- Cookies von Drittanbietern blockieren.
Gilt nicht für Einstellung:
- Alle Cookies blockieren.

Nachdem Sie den vom Gesetzgeber geforderten Initialdialog über Cookies gelesen und mit der Schaltfläche bestätigt haben "OKAY":
1) Wird erstellt ein Cookie mit dem Namen  "nvp_CookieConfirmation"  und Wert  "true" , läuft nach 365 Tagen ab.
2) Dann wird erstellt ein Cookie mit dem Namen  "nvp_UserColorMode"  und Wert  "system" , läuft nach 365 Tagen ab.

Unsere Website verwendet Cookies, um:
a) Änderung des Aussehens der Website von hell auf dunkel oder gelb.
b) die Wahl des Farbthemas dem Betriebssystem überlassen.

3) Über die Einstellungen auf unserer Website  "Alle Cookies löschen"  ist es möglich, alle von unserer Website erstellten Cookies zu löschen.

Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Besuche,
bleiben Sie auf der sicheren Seite!  

NetterVibration Polska