Podstawy, dobór wibratora przemysłowego. Jak dobrać odpowiedni wibrator dla mojego zastosowania?

NetterVibration  Polska

Dobór wibratora przemysłowego

Przyspieszenie niezbędne dla poruszenia materiału sypkiego lub elementów urządzeń określone jest przez siłę wymuszającą wibratora. Kluczowymi parametrami decydującymi o efektywnym zastosowaniu wibratora są także częstotliwość i amplituda drgań. Główna zasada: przyspieszenie i związana z nim siła wymuszająca, muszą być wystarczająco duże, by spowodować wymagany ruch. W przypadku zsypów, zsuwni, płyt wibracyjnych, sit i filtrów wymagana siła wymuszająca musi być w przybliżeniu 3-5 krotnie większa od masy poruszanej. Należy również zapewnić odpowiednią amplitudę drgań. W takich przypadkach przy obliczeniach należy uwzględnić tylko 20% ciężaru materiału sypkiego. 

W przypadku silosów i pojemników wystarczy uwzględnić około 20% (proporcja 1:5) ciężaru materiału znajdującego się w stożkowej części (np. przy100 kg materiału sypkiego w stożkowej części zbiornika wymagana siła wymuszająca wynosi 200 N). Nie jest konieczne poruszanie całego zbiornika, lecz tylko wprowadzenie w drgania fragmentu ścianki poprzez konstrukcję nośną. 

Następnymi kryteriami doboru odpowiedniej siły wymuszającej są: kąt pochylenia oraz grubość ścianki. W trudniejszych przypadkach można zastosować proporcję 1:1, stosując wibratory o wysokiej częstotliwości. Wibratory te wytwarzają drgania o bardzo krótkiej fali i małej amplitudzie, powodujące elastyczne, nie plastyczne odkształcenia. W ten sposób niebezpieczeństwo uszkodzenia konstrukcji jest znacznie zmniejszone lub wykluczone. 

Wibratory o niższej częstotliwości, np. wibratory elektryczne (do 1500 min-1) i wibratory (typu NTK) stosuje się przeważnie do transportowania i wstrząsania. Wibratory o wyższej częstotliwości np. wibratory elektryczne (do 3000 min-1 lub więcej) i wibratory liniowe (typu NTS i NTP) nadają się lepiej do zagęszczania materiałów oraz do opróżniania zbiorników. 

Wyjątek potwierdza regułę:
W przypadku opróżniania zbiornika z materiałem ciastowatym i kleistym najbardziej efektywne są wibratory o niskiej częstotliwości i o wysokiej amplitudzie. Dla produktów silnie przylegających cienką warstwą do ścianek można zastosować wibratory o wysokiej częstotliwości (typu NCT) lub odbijaków (typu NTP i PKL). Odbijaki generują drgania powodujące najwyższe przyspieszenia ścianki. 
Dla materiałów o konsystencji stałej lub sypkiej należy zastosować wibratory o wysokiej częstotliwości, jak na przykład wibratory turbinowe lub turbowibratory (typu NCT i NVT). W takich przypadkach pozytywne wyniki daje połączenie najwyższej częstotliwości z niską amplitudą. 

Z przyjemnością pomożemy Państwu rozwiązać Wasze problemy związane z zastosowaniami wibratorów.

Najważniejsze wzory używane w terminologii określającej działania maszyn i urządzeń wytwarzających regularne drgania, nazywane wibracją określane zostają w następujący sposób:

OpisWzór
1) Moment roboczyM = s x mges
2) Masa całkowitamges = mMasse + mvibr. + mLast
3) Amplitudas = M / mges (doppelte Amplitude)
4) Siła wymuszającaF = M x (n / 1000)2 x 54,84
5) Siła wymuszającaF = a(g) x mges x 9,81
6) Przyspieszeniea(g) = F / mges x 9,81
7) Przyspieszeniea(g) = s x (n / 1000)2 x 5,59

Wykas i opis symboli używanych przez firmę NetterVibrationNetterVibration Polska.

SymbolOpisJednostka
MMoment roboczycmkg
sAmplitudacm
mgesMasakg
mMasseCzęść ruchomakg
mvibr.Mocowana część wibratorakg
mLastObciążenie dodatkowe, dla podajników 10-25 %kg
FSiła wymuszająca (9,81 N = 1 kg)N
nCzęstotliwośćmin-1
a(g)Przyspieszenie (1 g = 9,81 m/s2)g

Doradcy techniczni

NetterVibration Polska Sp. z o.o.
AL. W. Korfantego 195/17
40-153 Katowice
Poland
Telephone:+48 32 205 09 47
Telefax:+48 32 205 15 72
eMail:info(at)NetterVibration.pl
www:NV-Polska.pl

Director:Achim Werkmann
Director:Thomas Reis
NIP:205-00-00-888
REGON:240545587
KRS:272136
Form Contact


This information relates to your browser settings:
- Allow all cookies,
- Block third-party cookies in incognito mode,
- Block third party cookies.
Does not apply to setting:
- Block all cookies.

After reading the initial dialogue about Cookies required by the legislator and confirming with the button "OKAY":
1) a cookie named is created  "nvp_CookieConfirmation"  and values  "true" , expires after 365 days.
2) cookie is then created  "nvp_UserColorMode"  and values  "system" , expires after 365 days.

Our website uses cookies to:
a) changing the appearance of the website from light to dark or yellow.
b) leaving the choice of the color theme to the operating system.

3) Through the settings on our website  "Delete all cookies"  it is possible to delete all cookies created by our website.

We wish you fruitful visits,
stay on the safe side!  

NetterVibration Polska